doanh-nghiep-nao-duoc-phat-hanh-trai-phieu

Doanh nghiệp nào được phát hành trái phiếu? Xu hướng phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp đã chọn lựa phương thức phát hành trái phiếu để huy động vốn kinh doanh và nối kết các nhà đầu tư trong cộng đồng. Với phương pháp này, doanh nghiệp không cần vay vốn ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo dòng tiền ổn định. Vậy phát hành trái phiếu là gì? Doanh nghiệp nào được phát hành trái phiếu?

Tìm hiểu về phát hành trái phiếu

Trái phiếu là gì?

Khái niệm trái phiếu xét trên phương diện pháp luật:

 • Dựa trên điểm A, khoản 1 điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019: Trái phiếu là một loại chứng khoán
 • Dựa trên khoản 3 điều 4 Luật chứng khoán năm 2019: Trái phiếu là một loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành
 • Dựa trên khoản 1 điều 4 Nghị định 153/2020 NĐ-CP: Trái phiếu là một loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành.
doanh-nghiep-nao-duoc-phat-hanh-trai-phieu

Tựu trung, trái phiếu được hiểu đơn giản là một “bằng chứng” xác thực nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho chủ sở hữu trái phiếu bằng một khoản tiền cụ thể (tương đương mệnh giá của trái phiếu). Quá trình trả nợ được xác định trong khoảng thời gian và mức lợi tức xác định.

2 phương thức phân loại trái phiếu

Hiện nay, có rất nhiều loại hình trái phiếu khác nhau, phục vụ cho nhiều mục đích của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có hai cách cơ bản giúp phân loại trái phiếu là: đặc điểm ghi danh và đối tượng phát hành trái phiếu.

Dựa trên đặc điểm ghi danh

Phương thức này chia trái phiếu thành hai loại: trái phiếu ghi danh và trái phiếu vô danh. Trong đó, trái phiếu ghi danh có ghi tên trái chủ, ngược lại, trái phiếu vô danh sẽ không ghi tên trái chủ.

Dựa trên đối tượng phát hành

Căn cứ vào đối tượng phát hành, trái phiếu được chia thành 5 loại cơ bản sau:

 • Trái phiếu chính phủ: Được phát hành bởi chính phủ, có nhiệm vụ bù đắp thiếu hụt ngân sách, hỗ trợ các dự án công ích, điều tiết tiền tệ
 • Trái phiếu công trình: Được phát hành nhằm huy động nguồn vốn cho các hoạt động cụ thể, như: xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công cộng
 • Trái phiếu công ty: Được phát hành bởi các công ty nhằm vay vốn dài hạn
 • Trái phiếu đảm bảo: Có vai trò bảo đảm những tài sản thế chấp có giá trị như: bất động sản, máy móc, thiết bị, phương tiện di chuyển,…
 • Trái phiếu không đảm bảo: Là loại trái phiếu không được đảm bảo bằng tài sản mà được đảm bảo bằng tín chấp của công ty.
doanh-nghiep-nao-duoc-phat-hanh-trai-phieu

Trái phiếu có những tính chất gì?

 • Trái phiếu có thể được phát hành bởi một doanh nghiệp hoặc tổ chức thuộc chính quyền công như: kho bạc nhà nước (trái phiếu kho bạc), chính quyền (công trái hoặc trái phiếu chính phủ)
 • Trái chủ là người cho nhà phát hành trái phiếu vay tiền, không chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn vay của người vay
 • Nghĩa vụ của nhà phát hành trái phiếu là chi trả số nợ dựa trên cam kết trong hợp đồng vay
 • Mọi cá nhân, doanh nghiệp thậm chí là chính phủ đều có thể mua trái phiếu
 • Trái phiếu tạo ra tiền lãi định kỳ, không phụ thuộc vào hiệu suất kinh doanh
 • Trái phiếu có bản chất là chứng khoán nợ, nếu doanh nghiệp bị phá sản, cổ phần sẽ “rơi” vào tay của người giữ trái phiếu. Sau khi thanh toán hết nợ trái phiếu, cổ phần mới được chia lại cho các cổ đông liên quan
doanh-nghiep-nao-duoc-phat-hanh-trai-phieu

Phát hành trái phiếu – kênh huy động vốn của doanh nghiệp

Doanh nghiệp nào được phát hành trái phiếu?

Trên thực tế, chưa có một văn bản quy phạm pháp luật chính thức nào ghi nhận các chủ thể doanh nghiệp được phép phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, trong khoản 1 điều 2 Nghị định 153/2020/NĐ-CP có đề cập đến vấn đề này với nội dung:

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.”

Vậy, hiện nay, chỉ có những công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn mới được phát phát hành trái phiếu.

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu cần những điều kiện gì?

Đối với công ty cổ phần

Trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng từ
 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp phát hành trái phiếu
 • Đối với trường hợp chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua chứng quyền cần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật
 • Thời gian phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau tối thiểu 6 tháng
 • Được phát hành kèm theo trái phiếu không được chuyển đổi ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
Trái phiếu không chuyển đổi/trái phiếu không kèm chứng quyền
 • Doanh nghiệp có thời gian hoạt động ít nhất 1 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Có chứng nhận của tổ chức kiểm toán về báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành
 • Chấp hành đúng quy định về số lượng nhà đầu tư khi phát hành hoặc giao dịch trái phiếu
 • Được cơ quan thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu
 • Phương án phát hành trái phiếu phải đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật
 • Đảm bảo an toàn tài chính, an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật
doanh-nghiep-nao-duoc-phat-hanh-trai-phieu

Đối với phát hành trái phiếu thành nhiều đợt

Điều kiện để doanh nghiệp phát hành trái phiếu thành nhiều đợt bao gồm:

 • Đáp ứng điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP
 • Doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt, mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt thông qua khoản 2 Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP
 • Phương án phát hành trái phiếu đầy đủ, cụ thể và minh bạch về khối lượng, thời điểm, kế hoạch sử dụng vốn trong từng giai đoạn
 • Phân phối trái phiếu theo từng đợt không vượt quá 90 ngày kể từ ngày phát động thông tin trước đợt chào bán
 • Chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đợt chào bán trái phiếu đầu tiên
doanh-nghiep-nao-duoc-phat-hanh-trai-phieu

Là một kênh huy động vốn hữu hiệu, phát hành trái phiếu chính là giải pháp đáng cân nhắc dành cho mọi doanh nghiệp. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp ích cho doanh nghiệp trong quá trình phát hành trái phiếu.

Những câu hỏi thường gặp về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Mệnh giá trái phiếu phát hành được quy định như thế nào?

– Đối với trái phiếu chào bán nội địa: Có mệnh giá là 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng
– Đối với trái phiếu chào bán ở thị trường quốc tế: Có mệnh giá dựa trên quy định tại thị trường phát hành.
(Căn cứ tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 153/2020/NĐ-CP)

Phát hành trái phiếu sử dụng những loại đồng tiền nào?

– Trái phiếu được phát hành trong nước: Đồng tiền phát hành là Việt Nam đồng
– Trái phiếu được phát hành trên thị trường quốc tế: Đồng tiền phát hành được áp dụng theo quy định của thị trường phát hành
– Đồng tiền được sử dụng để thanh toán lãi trái phiếu hoặc lãi gốc sẽ tương đồng với đồng tiền phát hành.

Đối tượng nào được phép mua trái phiếu doanh nghiệp?

– Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ được mua trái phiếu không chuyển đổi/không kèm chứng quyền.
– Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược sẽ được mua trái phiếu chuyển đổi/trái phiếu kèm chứng quyền.
(Căn cứ tại khoản 4 Điều 6 Nghị định 153/2020/NĐ-CP)

Có những phương thức nào chào bán trái phiếu ra công chúng?

Có 3 phương thức chào bán trái phiếu ra công chúng, bao gồm:
– Chào bán trái phiếu dựa trên các phương tiện truyền thông đại chúng
– Chào bán cho các nhà đầu tư (từ 100 nhà đầu tư không tính các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)
– Chào bán cho những nhà đầu tư mới, chưa xác định

Mọi thắc mắc và góp ý liên quan, xin vui lòng liên hệ ngay Tino Group để được tư vấn chi tiết hoặc Fanpage để cập nhật những thông tin mới nhất nhé!

Tinh gọn quy trình – chạm đỉnh doanh thu – Tino Group tự tin đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình chuyển đổi số!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINO

 • Trụ sở chính: L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng đài miễn phí: 1800 6734
 • Email: info@tino.org
 • Website: www.tino.org

Bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *